De oudercommissie.

De oudercommissie (OC) bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van onze school.  Zij worden tijdens een ouderavond uit en door de aanwezige ouders gekozen voor een periode van drie jaar. Herverkiezing is mogelijk. De OC organiseert eenmaal per jaar een ouderavond.

De OC informeert aan het begin van het schooljaar alle ouders over de ouderbijdrage. De gelden worden gestort in een fonds. Uit dit fonds financiert de OC bijzondere activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, sport- en speldagen etc. 

De oudercommissie bestaat uit: 
  • Edith Franken
  • Jeannie Stellingwerf
  • Jolanda Schoonhoven
  • Jolanda Reurink
  • Marieke Sanders
  • Lisette Bultman
  • Evert Bultman
Nieuwsbrieven: