TussenSchoolse Opvang Van Kinsbergenschool.


Oproep!!!
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die ons team willen versterken!! U bent van 11.30 uur tot 13.00 uur bezig met de TSO. U ontvangt hiervoor een vergoeding van € 10,-.


De kinderen van de Van Kinsbergenschool kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de TussenSchoolse Opvang. Om 12.00 uur worden de kinderen opgevangen door gecertificeerde tso-leiding. De kinderen krijgen een volledige broodmaaltijd, met drinken en fruit na.

Als de kinderen klaar zijn met de broodmaaltijd is het tijd voor ontspanning. Met mooi weer spelen we lekker buiten. Laat het weer het niet toe dan kan o.a. uit de volgende activiteiten worden gekozen: knutselen/kleuren, diverse spelletjes, bouwen met de blokken, computeren of gewoon een boekje lezen...

Tijdens het overblijven maken we gebruik van 2 ruimtes; in de overblijfruimte worden de kinderen uit groep 5 t/m 8 opgevangen en in de peuterspeelzaal  zitten de kinderen uit groep 1 t/m 4.
De broodmaaltijd bestaat uit gesmeerde boterhammen met halvarine met een keuze uit o.a. kaas, boterhamworst, snijworst, smeerworst, pindakaas, vruchtenhagelslag, pasta, vlokken e.d. Daarbij wordt er drinken geschonken en de broodmaaltijd wordt afgesloten met het eten van fruit.

De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per keer. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang vullen een inschrijf-/machtigingsformulier in. Hierop kan worden aangegeven of het kind standaard op vaste dagen of incidenteel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang. Met dit formulier geeft u een betalingsmachtiging af om de kosten voor het overblijven 1x per maand automatisch te laten incasseren. Het inschrijfformulier kunt u bij de coördinator TSO aanvragen.

De kinderen die incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang kunnen zich op de dag inschrijven op de intekenlijst, deze hangt op het prikbord bij de ingang van school.

Om het overblijven goed te laten verlopen hebben we 'overblijfregels' afgesproken.
 • de kinderen gaan voor de maaltijd naar het toilet en wassen hun handen.
 • de maaltijd begint pas als alle kinderen aan tafel zitten.\tijdens het eten praten we op een rustige manier met elkaar.
 • we eten netjes en blijven zitten op de stoel en gaan niet doelloos rondlopen/rennen.
 • tijdens het eten wordt er niet aan elkaar getrokken of geduwd.
 • niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt, dus je haalt geen grapjesuit met het eten.
 • om er voor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er in de gang gewoon gelopen, we rennen en gillen niet.
 • voor de veiligheid en het overzicht is van belang dat iedereen voor op het schoolterrein blijft, dus niet in de fietsenstalling of achter de school.
 • je vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De tso-leiding en de andere kinderen vinden dat ook niet prettig. Daarom willen we van niemand een grote mond horen.
 • ruzie of buitensluiten is vervelend; als er iets is ga je naar één van de tso-leiding.
 Het TSO-team bestaat uit: 
 • Nelleke de Bas
 • Sjan Brevoord
 • Ilona Groenewegen, coördinator frontoffice
 • Gerjanneke van Koot
 • Esther Reurink
 • Frédérique de Vries
 • Trudy Hengeveld, financiële administratie
Tenslotte:
Heeft u vragen en/of opmerkingen, wilt u zich aanmelden als overblijfkracht of een inschrijf-/incassoformulier aanvragen, dan kunt u deze bij Ilona Groenewegen vragen, Zij is maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag aanwezig van 11.30 - 13.00 uur. Tevens kunt u uw vragen/opmerkingen mailen naar tsovankinsbergen@gmail.com.