Passend onderwijs

Om de nieuwsbrief Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs ‘Zeeluwe’(voorheenOnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe) te lezen klikt u op :
Naam- en Bestuursswijziging.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om de nieuwsbrief Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs ‘Zeeluwe’(voorheenOnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe) te lezen klikt u op :
Nieuwsbrief Zeeluwe 17 december 2015 (1).pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om de nieuwsbrief december 2015 van Ondersteuningsplanraad  te lezen klikt u op : 
Nieuwsbrief Ondersteuningsplanraad.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor het ondersteuningsprofiel 2015/2016 van onze school  kunt u  onderstaande link klikken:

SOP 2015-2016.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om de nieuwsbrief december 2014 van Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe te lezen klikt u op Nieuwsbrief december 2014.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe wil door middel van een nieuwsbrief ouders en leerkrachten informeren over Passen Onderwijs. Om de nieuwsbrief te lezen klikt u op de nieuwsbrief november 2014.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. In onderstaand document kunt u hierover meer lezen.
voorlichting aan de ouders over passend onderwijs, november 2014.doc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------